De Amerikaanse ‘Asbestos Disease Awareness Organization (ADAO)’ en ‘Columbia University Mesothelioma Center’ melden een relatieve toename van het aantal jonge en vrouwelijke asbestslachtoffers. De gemiddelde leeftijd ligt rond de 51 jaar en bijna de helft van de jongere slachtoffers is niet via het werk aan asbest blootgesteld. Bron: www.mesotheliomacenter.org, 10 mei 2007. Meer : www.mesotheliomacenter.org