Op 19 februari is in de Verenigde Staten het strafproces gestart tegen vijf oud-directieleden van voormalig mijneigenaar Grace & Co. Begin mei werden het bedrijf en drie oud-directieleden vrijgesproken. Zij hadden niet opzettelijk mensen aan asbest blootgesteld noch risico’s verzwegen.
Aanklagers stelden dat de oud-directieleden in de jaren 70 op de hoogte waren dat het mineraal vermiculiet uit de mijn met asbest vermengd was, en dat dit materiaal daarom een risico was voor werknemers en omwonenden. Het is hoogst ongewoon dat een dergelijke zaak in de VS via het strafrecht wordt behandeld. Grace & Co beheerde de mijn tussen 1963 en 1990. In 1919 werd vermiculiet in een berg bij Libby ontdekt. Toen WR Grace de mijn in 1963 kocht produceerde deze 80% van ’s werelds totale vermiculiet-productie. Tot nu toe worden ten minste 200 sterfgevallen geweten aan blootstelling aan de vermiculiet-stofwolken uit de mijn. Bron: The New York Times, 19 februari 2009, Washington Post, 8 mei 2009..