Het aantal asbestletselschaderechtzaken neemt in de Verenigde Staten nog niet af. Wel verandert het type zaken. Het aantal zaken tegen voormalige asbestproducenten neemt niet meer toe, daarentegen wel het aantal zaken tegen kleinere spelers en indirect aansprakelijke partijen. Ook is te zien dat niet-kwaadaardige asbestgerelateerde longziekten niet meer het merendeel vormen. Zaken over asbestgerelateerde kanker vormen een steeds groter aandeel: veel voor mesothelioom maar met name zaken over asbestgerelateerde longkanker beginnen de rechtbanken te overspoelen. Bron: Mondaq, 29 oktober 2012.