Op basis van cijfers uit de Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) databank schatten Moolgavkar et al. dat tussen 2005 en 2050 bij 94.000 Amerikanen pleuraal mesothelioom (longvlieskanker) zal worden vastgesteld en bij 15.000 Amerikanen peritoneaal mesothelioom (buikvlieskanker).
De ontwikkeling van de incidentie van pleuraal mesothelioom wordt sterk beinvloed door de trends in beroepsmatige blootstelling aan asbest, die van peritoneaal mesothelioom niet. Bron: Moolgavkar, S.H. et al. (2009).