Het Amerikaanse bedrijf Grace & Co is op verschillende manieren betrokken bij asbestclaims. In 2001 vroeg het bedrijf uitstel van betaling aan wegens de vele claims in dat jaar. Ca. 100 claims hadden betrekking op een voormalige vermiculiet-asbestmijn in Libby, Montana. Op dit moment verdedigt het bedrijf zich nog steeds tegen de aanklacht dat het willens en wetens milieuwetten overtrad en de gevaren van asbest probeerde te verdoezelen. Onlangs oordeelde een federale rechter dat de aanklagers niet konden bewijzen dat Grace & Co het plaatsje Libby bewust in gevaar had gebracht. Een andere claim tegen het bedrijf betreft een groep huiseigenaren die in het bezit zijn van met asbest bewerkte “Zonolite” vloer-isolatie, ooit door Grace verkocht. Een rechter oordeelde in december j.l. dat het gezondheidsrisico van dit product zeer gering is, namelijk kleiner dan het risico aan een fiets-ongeval te overlijden. Het Hooggerechtshof oordeelde in een civiele procedure dat Grace & Co verantwoordelijk gehouden wordt voor de totale kosten van de schoonmaak van de mijn die geschat worden op 54,5 miljoen us dollar. Bron: Washington Post, 14 mei 2007.