Het Medisch Centrum van de Universiteit van Arizona heeft in januari voor het eerst twee extrapleurale pneumonectomie (EPP) operaties voor mesothelioom verricht met behulp van een robot. Bij een EPP-operatie worden de zieke long, het aangetaste vlies, hartzakje en middenrif verwijderd. De voordelen van het gebruik van een robot zijn volgens de thoraxchirurg die de operaties uitvoerde groot: de operatie is veiliger, minder belastend, er is sprake van minder bloedverlies, een lager risico op infectie en overlijden en een korter verblijf in het ziekenhuis. Een mooie technische prestatie. Echter steeds meer experts twijfelen aan het nut van EPP. Behandelingen zijn steeds vaker gericht op het juist zoveel mogelijk sparen van de longfunctie. Bron: States News Service, 11 april, Pacific Meso Center, 24 mei 2013.