Twee belangrijke gerechtelijke uitspraken bieden Amerikaanse slachtoffers van asbestsigaretten mogelijk perspectief op een schadevergoeding. Tabakproducent R.J. Reynolds produceerde in de 50-er jaren sigaretten van het merk Kent. Deze hadden een filter waarin crocidoliet, de gevaarlijkste soort asbest was verwerkt. Bron: mesothelioma.net, september 2017