Plannen om de asbestrechtspraak in de VS te reguleren zijn op 15 februari 2006 op een dood spoor beland in de Senaat. Het megafonds, waar aangesproken bedrijven en verzekeraars $140 miljard in hadden moeten stoppen, strandde op een procedurele motie, ingediend door conservatieve Republikeinen. Zij vrezen dat een oplossing van de honderdduizenden asbestgeschillen uiteindelijk veel meer dan $ 140 miljard zal vergen en dat de schatkist voor de tekorten moet opdraaien. De blokkade wordt echter gezien als een overwinning voor de Democraten en hun bondgenoten en geldschieters in de advocatuur. De extreem hoge vergoedingen die momenteel via de normale rechtsgang worden toegekend, zijn een goudmijn voor de advocaten. In de nieuwe regeling zouden hun vergoedingen worden afgetopt op een voor deze beroepsgroep schamele 5 %. Aan de andere kant hebben de laatste jaren al bijna 80 bedrijven uitstel van betaling moeten aanvragen, omdat ze werden overstelpt met schadeclaims. Hun toekomst is nu nog onzekerder geworden. Het asbestfonds zou meer slachtoffers eerder en volgens eensluidende criteria compenseren. De honderdduizenden slachtoffers zouden uit het nieuwe fonds uitkeringen van $ 25.000 tot $ 1,1 miljoen per persoon krijgen. Bron: Financieel Dagblad, 16 februari 2006.