Steeds meer Amerikaanse staatsgerechtshoven wijzen claims in verband met asbestziekten bij huisgenoten af. Dit omdat werkgevers geen plicht hadden om niet-werknemers te waarschuwen voor de gevaren van asbest. Onlangs deed het Arizona Hof van Beroep een uitspraak die hierop neerkwam. Bron: The National Law Review, september 2016