Een rechter uit de staat Montana kent de advocaten die asbestslachtoffers van de Grace mijn in Libby Montana hebben bijgestaan meer dan 4 mln us-dollar compensatie voor onkosten toe: 20% van het totale bedrag van de schikking met Grace & co. Sommige slachtoffers vonden dit bedrag excessief. Zij vroegen de rechter het bedrag toe te kennen aan medische zorg voor de meer dan 220 mensen die door de asbest ziek zijn geworden. Bron: AP, 5 april 2013.