Italiaanse en Nederlandse vrouwen en ouderen (75+) met mesothelioom vragen minder vaak schadevergoeding voor hun ziekte dan andere asbestslachtoffers met mesothelioom. Dat blijkt uit twee afzonderlijke onderzoeken. Het Italiaanse onderzoek koppelde registraties in het Italiaanse Mesotheliomenregister met de databank van de Italiaanse werknemerscompensatie-autoriteit. Het Nederlandse onderzoek koppelde gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie met de databank van het IAS. Bron: IAS: september 2011, Marinaccio A. e.a. (2012).