Op dit moment zijn er nog geen voldoende betrouwbare technieken waarmee de diagnose mesothelioom in een vroeg stadium kan worden vastgesteld.
Onderzoek is gericht op het vinden van betrouwbare markers. Bron: Pass, H.I. & Carbone, M. (2009).