Een jaarlijkse medische test voor risicogroepen kan volgens het Amerikaanse Nationale Kanker Instituut, de sterfte aan longkanker met 20% verlagen. De test zou moeten gebeuren aan de hand van een beeldvormende techniek via een bepaalde lage dosis ct-scan. Dit is de conclusie na een 10 jaar durend onderzoek bij 53.000 mensen. In de Verenigde Staten overlijden jaarlijks naar schatting tussen de 10 en 20.000 mensen aan werkgerelateerde kanker door blootstelling aan gevaarlijke stoffen als: asbest, silicum, chroom, arsenicum, beryllium, cadmium, nikkel of verbrandingsproducten. Bron: National Cancer Institute, 4 november 2010.