Van 18-21 april vond in Geneve de Derde Europese Longkanker conferentie plaats. Daar werd Australisch onderzoek gepresenteerd dat een molecuul heeft ontdekt dat vaker voorkomt in het bloed van mensen met mesothelioom dan in dat van gezonde mensen. Dat brengt wetenschappers een stap dichter bij een eerdere diagnose van deze ernstige ziekte. Daarnaast constateert dit onderzoek dat een hoge dosis bestraling bij deze ziekte, tegen de algemene overtuiging in, bij een bepaalde groep patienten wel degelijk effect heeft. Bron: Longkankerinformatiecentrum, 23 april 2012.