Per 1 juli 2013 zal de regelgeving omtrent het vrijgeven van asbestgesaneerde objecten worden aangescherpt. De regelgeving wordt beschreven in de norm NEN 2990. De aanscherping van de NEN 2990 zal onder andere in gaan houden dat alle analyses na sanering met risicoklasse 3 uitgevoerd zullen moeten worden met een Scanning Elektronen Microscoop (SEM) uitgerust met Energie Dispersieve X-ray Spectroscopie (EDX of EDS). Er is al regelgeving in werking voor het bepalen van asbestrisico’s; de NEN 2991. Bron: asbestenbouw.com, 2 oktober 2012.