In een artikel in het Reformatorisch Dagblad worden vraagtekens gezet bij een rekenmodel dat thans regelmatig door de kantonrechter wordt gehanteerd. Op basis van dit model wordt de kans dat een niet-roker door asbestblootstelling longkanker heeft gekregen geschat op 63,5% en voor een fervent roker wordt deze kans op 55% geschat. Dit geringe verschil roept vraagtekens op. Een ander probleem dat in het zelfde artikel wordt gesignaleerd is dat de juristen zelf over onvoldoende deskundigheid beschikken om de betrouwbaarheid van deze rekenmodellen te beoordelen. Bron: Reformatorisch Dagblad, 12 november 2007.