In een zaak tegen voormalig asbestverwerker Eternit oordeelt de rechtbank Almelo dat, als alle gezichtspunten in combinatie met elkaar worden bezien, het beroep op verjaring van de rechtsopvolger van de oud-werkgever naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid terecht is.
Het betreft de vordering van een vrouw met mesothelioom die in 1968 bij de verharding van het erf bij haar woning aan asbest is blootgesteld. Het erf werd verhard met asbestafval, afkomstig van Eternit. Dat afval werd destijds gratis aangeboden door Eternit. Inmiddels is zij aan de ziekte mesothelioom overleden. Gezichtspunten a, b en c dienen volgens de rechter in overwegende mate in het voordeel van Eternit te worden uitgelegd en die wegen zwaarder dan de overige gezichtspunten. In de eerste plaats heeft de vrouw zelf door haar overlijden geen baat meer bij een schadevergoeding. Slechts haar nabestaanden zouden hierbij baat hebben. Bovendien is er reeds een uitkering uit anderen hoofde verstrekt. Verder staat niet vast dat Eternit een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Het bedrijf heeft inderdaad niet gewaarschuwd, maar mocht er redelijkerwijs wel vanuit gaan dat het asbestcementafval zou worden afgedekt, niet in de laatste plaats omdat asbestcementafval enorm stuift. Bron: rechtbank Almelo, 28 april 2010.