In de Canadese Jeffreys mijn werd voorheen serpentijn (chrysotiel/wit) asbest gewonnen. Nu wordt deze gebruikt als simulatie voor het landschap van de planeet Mars. De mijn was vroeger een van de grootste open-pit mijnen ter wereld. Het serpentijnrotsgesteente bevat een bacterie die als bijproduct methaangas produceert. Methaan en water zijn de twee sleutelfactoren voor leven. In de atmosfeer van Mars is ook methaangas aangetroffen. Bron: AAP, 25 november 2012.