Het ministerie van VROM is in oktober 2008 gestart met een voorlichtingstraject ‘Asbest: regel het goed, gericht op gemeenten’. Deze spelen een belangrijke en essentiële rol in de keten van asbestverwijdering.