In Azië wordt in de bouw veel gebruik gemaakt van wit asbest (chrysotiel). Ook bij de herstelwerkzaamheden na de Tsunami. Thailand is de grootste gebruiker. De vele miljoenen die geschonken zijn om de Tsunami schade te herstellen kunnen daarom in de toekomst leiden tot een nieuwe ramp, een epidemie van asbestziekten. Deze zorg werd geuit op een asbestconferentie die in juli in Bangkok gehouden werd. Bron: South China Morning Post, 14 augustus 2006.