Over een kwart eeuw moet Vlaanderen asbestvrij zijn, maar met het huidige tempo dreigt het verwijderen volgens de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij (Ovam) 30 jaar langer te gaan duren. Bovendien blijft volgens Ovam de opslag een probleem. Tot nu toe is al 830.000 ton gestort op gespecialiseerde locaties, waar nog eens ruimte is voor 1,8 miljoen ton. Geraamd wordt echter dat in totaal 3,7 miljoen ton asbestafval zal moeten worden verwerkt. Er moet volgens Ovam dan ook gerekend worden op alternatieve technologieën die de verwerking van het afval moeten vergemakkelijken. Bron: express.be, 12 april 2015.