Op 9 maart vond in Londen een congres over mesothelioom plaats. Slachtoffers, familieleden, vakbondsmedewerkers, journalisten, medici en andere gezondheidszorgwerkers spraken over de stappen die genomen kunnen worden om meer nationale aandacht voor de belangen van asbestslachtoffers te krijgen.

Meer http://www.ibas.btinternet.co.uk/Frames/f_lka_meso_summit_0305.htm