Per 1 april 2010 is de vergoeding voor niet-loondienstgerelateerde asbestsslachtoffers met mesothelioom in het Verenigd Koninkrijk verhoogd tot het niveau van de vergoeding voor (oud-)werknemers met deze ziekte.