De Britse verzekeraars hebben een compensatieregeling voorbereid voor asbestslachtoffers met mesothelioom die geen werkgever noch verzekeraar meer aan kunnen spreken voor hun ziekte. Het gaat om ongeveer 10% van de slachtoffers.Ten behoeve van deze groep wordt 300 mln pond gereserveerd. Hiermee kunnen de komende 10 jaar 3000 slachtoffers, die anders buiten de boot waren gevallen, toch een schadevergoeding krijgen. Als de wetgeving snel wordt aangepast, kunnen de eerste uitkeringen vanaf juli 2014 worden gedaan. Bron: Press Association Mediapoint, 25 juli 2012.