In Wales en Schotland zijn wetsvoorstellen ingediend die het de National Health Service mogelijk maakt de kosten van behandeling van asbestslachtoffers bij aansprakelijke bedrijven en verzekeraars terug te vorderen. De Associatie van Britse Verzekeraars heeft tegen de rechtmatigheid van deze voorstellen bezwaar aangetekend. Bron: Lloyds Asbestos Litigation Reporter, 4 januari 2014., The Times, 22 februari 2014