Naar verwachting zal de in mei in Groot Brittannie aangekondigde nieuwe compensatieregeling voor mesothelioompatienten per juli 2014 in werking treden. De regeling houdt in dat asbestslachtoffers met mesothelioom ook schadevergoeding zullen ontvangen als de aansprakelijke werkgever of verzekeraar niet meer kan worden geidentificeerd of opgespoord. De uitkering zal gemiddeld 115.000 pond per slachtoffer zijn. In 2014 gaat het om bijna 900 mensen en daarna tot 2024, om naar schatting 300 mensen per jaar. Bron: European Union News, 29 november 2013.