40 procent van de Britse mesothelioompatienten en hun verzorgers is van mening niet voldoende terminale zorg te krijgen.
Bijna de helft krijgt geen enkele vorm van psychosociale steun aangeboden en 20 procent vindt dat zij op het moment van diagnose te weinig informatie kreeg. Dit zijn resultaten van een enquete door de “Britisch Lung Foundation”. Bron: British Lung Foundation, maart 2009.