Volgens een schatting kregen tussen 1997 en 2008 jaarlijks bijna 1800 Britten, 3 op de 100.000, de diagnose asbestose, een chronische stoflongziekte door blootstelling aan asbest. De jaarlijkse incidentie neemt sinds 2006 af. Bron: Amar, R.K. e.a. (2012).