Als alles volgens plan verloopt kunnen vanaf dit najaar alle mensen met de ziekte mesothelioom in het Verenigd Koninkrijk in aanmerking komen voor een financi&euml.le tegemoetkoming van de overheid. De hoogte van de uitkering zal afhangen van de leeftijd van het slachtoffer en wordt geschat op gemiddeld 10.000 pond per persoon gedurende de eerste 2 jaar dat de regeling van kracht is. De overheid zal de kosten zoveel mogelijk terugvorderen van werkgevers en verzekeraars. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 20 april 2008. Meer http://ibasecretariat.org/