In het Verenigd Koninkrijk zijn de meningen verdeeld over of alle asbest uit scholen verwijderd zou moeten worden. Voorstanders beargumenteren dat driekwart van de scholen asbest heeft dat in slechte staat verkeert, dat kinderen extra gevoelig zijn voor blootstelling, de overheid de risico’s heeft onderschat en het beleid heeft gefaald. Tegenstanders stellen dat de risico’s niet zijn onderschat, dat er geen relatie is tussen sterfgevallen en asbestblootstelling op scholen, dat de overheid continue bezig is geweest met de verwijdering van asbest in slechte staat en dat inmiddels een derde tot de helft is verwijderd. Verder is het vaak niet mogelijk asbest geheel te verwijderen omdat het zodanig in een gebouw verwerkt is dat verwijdering de structuur aan zou tasten. Bovendien levert de situatie na asbestverwijdering meer risico’s voor de gezondheid op dan indien niets wordt gedaan, behalve als de verwijdering volgens een zeer strenge standaard is gebeurd. De uitdaging zit in het zoveel mogelijk verlagen van blootstellingsniveaus. Dan kunnen meer keuzes worden gemaakt, zoals: verzekeren, omsluiten of verwijderen. Bron: The Times, 10 december 2010.