In haar Queen’s Speech ter gelegenheid van het nieuwe parlementaire jaar heeft koningin Elizabeth een nieuwe compensatieregeling voor asbestslachtoffers met mesothelioom aangekondigd. Deze houdt in dat asbestslachtoffers met mesothelioom ook schadevergoeding zullen ontvangen als de aansprakelijke werkgever of verzekeraar niet meer kan worden geidentificeerd of opgespoord. Het plan komt van het Britse Verbond van Verzekeraars. Naar verwachting wordt de regeling begin juli 2014 ingevoerd met terugwerkende kracht tot juli 2012. Asbestslachtoffers en advocaten vinden de regeling te mager omdat die alleen voor mesothelioom geldt en voor slachtoffers die na juli 2012 de diagnose hebben gekregen. Bovendien zou de geboden vergoeding gemiddeld 30% lager zijn dan de gemiddelde schadevergoeding voor mesothelioomslachtoffers. Dit terwijl werkgevers al meer dan 40 jaar verplicht zijn zich voor aansprakelijkheid te verzekeren. Bron: o.a. PR Newswire, 17 mei 2013.