Volgens de Britse asbestslachtoffervereniging krijgen sommige slachtoffers nu minder schadevergoeding uitgekeerd dan voorheen ten gevolge van de invoering van de overheidscompensatieregeling voor alle slachtoffers.