Asbestblootstelling was in 2004 in Groot Brittannie de belangrijkste oorzaak van beroepsgerelateerde kanker en verantwoordelijk voor bijna een derde (4216) van het totaal aantal beroepsgerelateerde kankers in dat jaar (13.598). Vooral werknemers in de bouw werden hierdoor getroffen. Bron: Rushton, L. e.a. (2012).