Het Britse “House of Lords” heeft begin mei een ruling afgekondigd die stelt dat asbestslachtoffers of hun nabestaanden alle werkgevers aansprakelijk moeten stellen waar zij mogelijk met asbest in aanraking zijn geweest. Voorheen kon men, net als in Nederland, een volledige schadevergoeding eisen van de zogenaamde “meest gerede werkgever”.Vanaf nu moet deze verdeeld worden over de verschillende werkgevers, gebaseerd op de lengte van de tijd die een werknemer bij de betreffende werkgever aan asbest is blootgesteld. Een werkgever is daarmee uitsluitend aansprakelijk voor het blootstellingsrisico dat hijzelf heeft veroorzaakt. Bron: British Lung Foundation, 4 mei 2006. Meer http://www.lunguk.org/news.asp#202