Het Britse Hof van Beroep is niet duidelijk ten aanzien van het moment waarop een verzekeraar aansprakelijk is voor de ziekte van een asbestslachtoffer. Het Hooggerechtshof bepaalde in 2008 dat die aansprakelijkheid vanaf het eerste moment van asbestblootstelling geldt. Verzekeraars stellen dat aansprakelijkheid pas kan gelden vanaf het moment waarop de eerste symptomen vande ziekte zich openbaren. Het Hof van Beroep steunt, afhankelijk van de bewoording van de polis, in het ene geval het oordeel van het Hooggerechtshof en in het andere de verzekeraars. Dit creeert onzekerheid en verwarring onder alle betrokkenen. Bron: BBC News, oktober 2010.