Duizenden asbestslachtoffers met longkanker of mesothelioom hebben hun juridische strijd tegen Turner & Newall isolatie-fabrieken gewonnen. Zij krijgen in totaal 36 miljoen pond (ca. 53 miljoen euro) omdat zij als medewerker of als huisgenoot met de asbest uit één van de fabrieken in Zuidwest Engeland of Zuid Wales in aanraking kwamen en daardoor ziek zijn geworden. Slachtoffers die na 1969 bij het bedrijf gingen werken krijgen naar schatting 70% van het bedrag dat zij geclaimd hebben. Slachtoffers die voor 1969 bij het bedrijf werkten en niet-werknemers die ziek zijn geworden krijgen naar schatting 20% van het door hun geclaimde bedrag. Bron: The Times, The Express, 8 september 2006.