De gemeente Zaanstad telt vierhonderd plekken waar mogelijk asbest in de grond zit. Op veertien locaties is de kans zelfs groot tot zeer groot dat er asbest aanwezig is in de grond. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Asbest in de Zaanstreek’ van het historisch onderzoeksbureau Register. Aanleiding waren twee eerdere onderzoeken. Het ene wees uit dat in het verleden een kwart van de totale hoeveelheid in Nederland verwerkte asbestvezels in de Zaanstreek is gebruikt. Uit ander onderzoek bleek dat de ziekte mesothelioom in de Zaanstreek relatief vaker voorkomt dan in de rest van Nederland. Bron: ANP 4 april 2008.