Hoewel een wetsvoorstel voor een verbod van asbestdaken in de Eerste Kamer verworpen werd, bieden steeds meer verzekeraars  geen of slechts beperkte dekking voor asbestdaken. Sommige verzekeren alleen tegen bepaalde voorwaarden. Bron: Pluimveeweb.nl, 7 december 2020