Veel verzekeraars stellen het risicoprofiel voor bedrijven met asbest bij. Ze sorteren hiermee voor op het verbod op asbestdaken in 2024. Dit betekent een groter financieel risico voor met name boeren. Bron: boerderij.nl, 23 mei 2017