Verzekeraar Travelers moet meer dan 500 mln us-dollar compensatie aan asbestslachtoffers betalen in gevolg op een uitspraak van een Amerikaans Hof van Beroep. Het gaat om een schikkingsvoorstel dat voortkomt uit het faillissement in 1980 van John Mansville Corp, destijds een van de grootste leveranciers van asbesthoudende producten. Bron: Bloomberg.com, 22 juli 2014.