In het huidige tempo gaat pas in 2043 de laatste asbestplaat van de stal. Ofwel: de asbestsanering gaat veel te traag. Volgens ingewijden ligt in Nederland nog circa 150 miljoen vierkante meter asbesthoudende dakbedekking, grotendeels in de agrarische sector. Per jaar wordt circa 5 miljoen vierkante meter gesaneerd. Niemand twijfelt aan het nut van sanering. Het zijn de kosten voor verwijdering en vervanging, ruwweg 35 euro per meter die ondernemers ervan weerhouden. Voor sanering is ook een sloopvergunning nodig. Dat kan weer allerlei nare consequenties hebben. De fiscale regeling om asbestplaten door zonnepanelen te vervangen kan helpen, maar is niet voldoende. Zonnepanelen zijn duur en de opbrengst is beperkt. Het duurt jaren voordat de investering is terugverdiend. Bron: Boerderij Vandaag, 24 februari 2012.