Risicoklasse 1 asbestrisicosaneringen zijn zgn. laag risicosaneringen. Voor de verwijdering van asbest ingedeeld in risicoklasse 1 is het, volgens het Asbestverwijderingsbesluit niet verplicht om een voor asbestverwijdering gecertificeerd bedrijf in te schakelen. Het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt echter wel eisen aan een risicoklasse 1 sanering, eisen die een gewone aannemer meestal niet weet. Een nadeel van verwijdering door een gewone aannemer is dat als tijdens de verwijdering sprake is van een onvoorziene omstandigheid het werk per direkt stilgelegd en overgedragen dient te worden aan een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Indien de gewone aannemer niet in staat is om het gestelde in het Arbeidsomstandighedenbesluit aantoonbaar te maken, wordt het werk door een van de toezichthouders stilgelegd en kunnen hoge boetes worden uitgeschreven. Het is belangrijk dat de opdrachtgever (de eigenaar van het asbest) dit meeneemt in zijn overwegingen bij de keuze van de aannemer. Bron: asbestenbouw.com, 27 september 2013.