Een verwarmingsinstallatiebedrijf is niet aansprakelijk voor de asbestblootstelling bij een oud-werknemer omdat de vordering is verjaard (41 jaar). De in 2011 aan mesothelioom overleden man had van 1956 tot 1970 voor het bedrijf gewerkt. Volgens de kantonrechter Midden Nederland kan het beroep op doorbreking van die verjaring alleen in uitzonderlijke gevallen te worden gehonoreerd. Van een dergelijke uitzondering is in dit geval geen sprake. Daarbij acht de kantonrechter mede van belang dat de werkgever geen asbestproducerend of asbestverwerkend bedrijf was dat zich intensief met asbest of asbestverwerking bezighield (Redactie: de sector waartoe het bedrijf behoort, komt in de top 10 risicosectoren van de databank van het IAS voor). Bron: Rechtbank Midden Nederland, 10 november 2014, nr. 2337592.