In Italië hebben mensen die met asbest hebben gewerkt het recht om met vervroegd pensioen te gaan; vanaf 61 jaar en 7 maanden (62 jaar en 7 maanden indien zelfstandige) als ze minstens 35 jaar aan sociale zekerheidsbijdragen hebben betaald. En als ze gedurende ten minste 7 van de laatste 10 jaar aan asbest zijn blootgesteld, of gedurende ten minste 6 van de laatste 7 jaar, of voor minstens de helft van hun werkzame leven. International ban Asbestos Secretariaat/investireoggi.it, november 2023