Het National Centre for Epidemiology and Population Health van de Australische Nationale Universiteit gaat de komende twee jaar onderzoeken hoe hoog het asbestblootstellingsnveau is en was van mensen die in met asbesthoudend materiaal van Mr. Fluffy geïsoleerde huizen wonen of woonden. Ook wordt onderzocht of de ziekte mesothelioom vaker dan gemiddeld bij deze groep voorkomt. Dit naar aanleiding van het besluit van de Australische overheid om meer dan 1000 met mr. Fluffy geïsoleerde woningen in Canberra op te kopen en te slopen. Gezondheidsexperts vragen zich af of het werkelijk nodig is deze huizen te slopen. De overheid betaalt per huis gemiddeld meer dan 700.000 australische dollar aan de eigenaar. Inmiddels hebben 397 eigenaren hun huis aan de overheid verkocht Voor 610 van de 1021 huizen is een bod gedaan. Bron: Canberra Times, 14 februari, abc net, 16 februari 2015, IAS Nieuws 15 december 2014.