De vervanging van asbesthoudende daken bij loodsen, schuren en stallen komt dit jaar in aanmerking voor fiscale aftrek, via de regelingen Vamil (willekeurige afschrijving) en MIA (milieu-investeringsaftrek).