Per september 2011 versoepelt de verjaringstermijn van aanvragen voor schadevergoeding door nabestaanden van Japanse asbestslachtoffers. Voor beroepsgerelateerde slachtoffers die voor 2016 overlijden kan tot 2022 een schadevergoeding worden aangevraagd. Nabestaanden van milieugerelateerde slachtoffers hebben 15 jaar tijd na het overlijden van het slachtoffer. Bro: International Ban Asbestos Secretariaat, 23 augustus 2011.