De laatste maanden deden rechters in Spanje en Frankrijk belangrijke uitspraken die gevolgen hebben voor de rechten op vergoeding van asbestslachtoffers. Een Spaanse rechter wees een claim van 38 asbestslachtoffers (waarvan 8 met mesothelioom) af omdat ze hun asbestziekte hadden opgelopen voordat de Spaanse asbestregulering in 1982 van kracht werd. Het bedrijf Uralita is daarom niet aansprakelijk, hoewel de slachtoffers blootgesteld waren aan excessieve hoeveelheden asbest. De slachtoffers gaan in beroep tegen dit vonnis. In Frankrijk werd de bandenfabrikant Michelin door de rechter schuldig bevonden aan verwijtbare nalatigheid bij het blootstellen van werknemers aan asbest. Het bedrijf zal werknemers die door blootstelling aan asbest een vorm van longkanker krijgen een nog te bepalen bedrag aan schadevergoeding moeten betalen. De werknemers hadden in de jaren 60 en 70 buizen geïsoleerd met asbest. Enkele maanden terug stelde een Franse rechter voor het eerst een bedrijf, Alstom Power Boiler, aansprakelijk voor het in gevaar brengen van werknemers door blootstelling aan asbest, hoewel nog geen van de werknemers ziek is geworden. Isoleerders van het Noord Franse bedrijf werden tussen 1998 en 2001 blootgesteld aan asbest. Bron: Bron: Associated Press, Elsevier.nl/Business Week, 16 november 2006. International Ban Asbestos Secretariat, 14 september 2006. Meer www.ibas.btinternet.co.uk