Epidemiologisch onderzoek laat zien dat chrysotiel (wit) asbest minder vaak pleura (longvlies) fibrose en pleuramesothelioom veroorzaakt dan amfibool asbest. Dier- en in vitro-onderzoek laten echter zien dat chrysotiel net zo’n ontstekend, giftig en kankerverwekkend potentieel heeft als amfibool asbest. Bron: Baur, X. e.a. (2012).