Het Brusselse hof van beroep heeft de veroordeling bevestigd van het bedrijf Eternit, maar de toegekende schadevergoeding is veel lager dan gevorderd: 25.000 euro in vergelijking tot 250.000 euro gevorderd. Het hof is van oordeel dat het bedrijf al sinds de jaren zeventig wist dat asbest zwaar kankerverwekkend was en niet de nodige veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de gezondheid van haar werknemers en omwonenden te beschermen. De schadevergoeding die de familie van Françoise Jonckheere krijgt, is wel drastisch verminderd, maar de familie reageert toch tevreden.

Doel van deze zaak is voor de familie dat de werking van het Asbestfonds aangepast wordt. Wie nu een vergoeding wil van dat fonds, moet afzien van gerechtelijke stappen. “Die immuniteit voor Eternit moet stoppen”, vindt de familie. Op de Belgische tv waren interviews met actrice Tine Maerevoet en acteurThomas Vanderveken die hun vaders en opa aan de gevolgen van asbest verloren. Eternit zal geen beroep aantekenen bij het Hof van Cassatie. Het bedrijf is van oordeel dat er argumenten zijn om een beroep in te stellen bij het Hof van Cassatie, maar ook dat het beginsel van een billijke vergoeding zoals neergelegd in de uitspraak van het hof van beroep te Brussel in overeenstemming is met haar eigen beleid’. Bron: de Morgen, VRT Nieuws, 28 maart, De Standaard, 20 juni 2017